Algemeen - Cultureel

Algemeen
Westland Cultuurweb www.westlandcultuurweb.nl
Kunstgebouw www.kunstgebouw.nl
Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn www.kunstencultuurdenhoorn.nl

Culturele evenementen Naar de pagina muziek

Culturele raden/verenigingen
Vereniging Concordia | Maasdijk www.concordiamaasdijk.nl
Culturele Raad Monster www.cultureleraadmonster.nl
st. Culturele Raad Wateringen www.crwateringen.nl

Culturele centra
De Leuningjes | Poeldijk www.deleuningjes.nl

Kunst
Kunsthuis 18/Stichting Beeldende Kunst Westland www.kunsthuis18.nl
Westlands kunstenaarscollectief WIT www.collectiefwit.nl
KUNSTCollectief Midden-Delfland www.kunstcollectiefmiddendelfland.nl
Tentoonstellingsgebouw Tavenu | Maasland www.tavenu-exposities.nl

Theater
Westlands Theater Centrum www.westlandstheatercentrum.nl
WestlandTheater de Naald www.westlandtheater.nl
Theatergroep All Inclusive | 's-Gravenzande www.theatergroepallinclusive.nl
Theatergroep Wateringen www.theatergroepwateringen.nl
Kwekers in de kunst | Producties www.kwekersindekunst.nl
Theater in Feite | Producties www.theaterinfeite.nl

Jeugd-/jongerentheaterschool

Toneel(verenigingen)
Toneelvereniging Kunst & Genoegen | De Lier www.toneelverenigingkunstengenoegen.nl
Toneelvereniging St. Caecilia | De Lier www.toneelverenigingdelier.nl
Epicentrum Toneel | Naaldwijk www.epicentrumtoneel.nl
De Plankeniers | Naaldwijk www.deplankeniers.nl
Toneelvereniging Rokagemto | Naaldwijk www.rokagemto.nl
St. Genesius | Poeldijk www.genesiustoneel.nl
Sint Jan Baptist 93 | Wateringen www.sintjanbaptist93.nl
Toneelgroep De Zevensprong | Wateringen www.toneelgroepdezevensprong.nl

Jeugdtoneel

Overige
Schrijvers tussen de kassen www.schrijvers-tussen-de-kassen.nl
de Cultuurschuur | Monster www.cultuurschuur.nl
Westlands Straattheater Indigo www.straattheaterindigo.nl
Stichting Openluchttheater Westland www.openluchttheaterwestland.nl
Cultuurbank Westland stichtingcultuurbankwestland.wordpress.com


30 websites | laatste wijziging: 07 mrt 2016 | laatste linkcontrole: 07 mrt 2016