Algemeen - Gezondheid, welzijn & zorg

Algemeen gemeente Westland
Sociaal Plein Westland sociaalplein.gemeentewestland.nl
Vitis Welzijn www.vitiswelzijn.nl

Algemeen gemeente Midden-Delfland
Stichting Welzijn Midden-Delfland www.swmd.nl
Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland www.adviesraad-sdmd.nl

Zorgorganisaties
Careyn www.careyn.nl
Pieter van Foreest www.pietervanforeest.nl

Gehandicaptenzorg & platforms
Ipse de Bruggen www.ipsedebruggen.nl
Platform Gehandicaptenbeleid Westland www.pgwestland.nl
Stichting Myosotis Westland www.myosotiswestland.nl

Geestelijke (na)zorg
GGZ Delfland www.ggz-delfland.nl

Kraamzorg
Careyn Kraamzorg www.careynkraamzorg.nl

Apotheek
Apotheek De Lier www.apotheekdelier.nl
Apotheek Den Hoorn www.apotheekdenhoorn.nl
De Klipper | 's-Gravenzande www.apotheekdeklipper.nl
Het Oude Land | 's-Gravenzande apotheekhetoudeland.leef.nl
Apotheek Maasdijk www.apotheekmaasdijk.nl
Apotheek Maasland www.apotheekmaasland.nl
Samenwerkende Apotheken Naaldwijk/Honselersdijk www.apotheeknaaldwijk.nl
Apotheek Westland | Monster/Poeldijk www.apotheekmonster.nl
Wateringse Service Apotheek www.wateringseapotheek.nl
Service apotheek de Beemd | Wateringen www.apotheekdebeemd.nl

Huisartsen
Centrale Huisartsenpost Westland www.huisartsenpostwestland.nl

De Lier
Huisartspraktijken Van Rijnstraat www.docvadis.nl/vanrijnstraat
Den Hoorn
Huisartsenpraktijk De Haan en Van Dam www.docvadis.nl/huisartsenpraktijkdehaanenvandam
Huisartsenpraktijk De 1e lijn www.de1elijn.nl
's-Gravenzande
Huisartsenpraktijk 's-Gravensant www.sgravensant.nl
Huisartsenpraktijk Dupuis www.praktijkdupuis.nl
Huisartsenpraktijk Deunisvelt www.deunisvelt.nl
Huisartsenpraktijk Hellendaal www.hellendaal.nl
Honselersdijk
Huisartsenpraktijk ZorgHoekWestland www.docvadis.nl/zorghoekwestland
Huisartspraktijk Villa Nova www.docvadis.nl/huisartspraktijk-villa-nova
Kwintsheul
Huisartsenpraktijk Kwintrum www.kwintrum.praktijkinfo.nl
Maasdijk
Huisartspraktijk Maasdijk www.docvadis.nl/draziz
Maasland
Huisartsenpraktijk Het Heelhuis www.hetheelhuis.praktijkinfo.nl
Huisartsenpraktijk Het Doelpunt www.hetdoelpunt.praktijkinfo.nl
Monster
Huisartsenpraktijken S.M. Terng en J.C.T. de Vries www.praktijkterngdevries.nl
Huisartsenpraktijk Van der Endt/Garretsen/Boendermaker www.huisartsenpraktijkvanderendtengarretsen.praktijkinfo.nl
Huisartsenpraktijk De Brinck www.praktijkdebrinck.nl
Naaldwijk
Huisartsenpraktijk M.E. van Gulik www.docvadis.nl/huisartsenpraktijkvangulik
Huisartsenpraktijk Pijletuinen www.pijletuinen.praktijkinfo.nl
Huisartsenpraktijk Stokdijkkade www.praktijkstokdijkkade.nl
Schipluiden
Huisartsenpraktijk Schipluiden www.huisartsenpraktijkschipluiden.nl
Wateringen
Huisartsenpraktijk de Beemd www.docvadis.nl/huisartsenpraktijkdebeemd
Huisartsenpraktijk de Waterring www.docvadis.nl/huisartspraktijkjulianastraat

Overige
Meldpunt Bezorgd? www.meldpuntbezorgd.nl
Veilig Thuis Haaglanden www.veiligthuishaaglanden.nl
Kwadraad | Maatschappelijk werk www.kwadraad.nl
GGD Haaglanden www.ggdhaaglanden.nl
Zorgbelang Zuid-Holland www.zorgbelang-zuid-holland.nl
Zorgplein Westland | 's-Gravenzande www.zorgpleinwestland.nl
Vereniging Harttrimclub Westland www.harttrimclubwestland.nl
Diabetesvereniging Nederland regio Haaglanden www.dvnregiohaaglanden.nl
Regionaal Zorgvenster DWO NWN www.regionaalzorgvenster.nl
Inloophuis Haaglanden www.inloophuishaaglanden.nl
Inloophuis Carma www.inloophuiscarma.nl | voor (ex-)kankerpatiënten
Hospice Beukenrode www.hospicebeukenrode.nl (terminale zorg)
Gezond zijn, beter worden | blad www.gezondzijnbeterworden.nl
Buddy Netwerk www.buddynetwerk.nl


58 websites | laatste wijziging: 08 mrt 2016 | laatste linkcontrole: 08 mrt 2016