Algemeen - Dieren

Algemeen
Dierenbescherming - afdeling Haaglanden haaglanden.dierenbescherming.nl
Dierenkliniek Westland www.dierenkliniekwestland.nl
Huisdierenziekenhuis www.huisdierenziekenhuis.nl
Dierenambulance De Wijs www.dierenambulancedewijs.nl
DierenInfo www.diereneducatie.nl

Kinderboerderijen
Kinderboerderijenactief.nl www.kinderboerderijenactief.nl
KinderboerderijenCourant www.kinderboerderijencourant.nl

Skip | Naaldwijk www.kinderboerderijskip.nl
Kiboe Poeldijk www.kiboe-poeldijk.nl

Honden
Kringgroep Westland www.kringgroepwestland.nl
Hondensportvereniging De Vrije Sprong www.devrijesprong.nl
Rottweiler Rescue Nederland www.rottieinnood.nl

Paarden
KNHS Zuid-Holland www.knhszuidholland.nl
KNHS Kring Zuidwest www.kring-zuidwest.nl
Rijvereniging Slingeland | 's-Gravenzande www.rvslingeland.nl
LR & PC De Maasruiters | Maasland www.maasruiters.nl
Delflandruiters | Naaldwijk www.delflandruiters.nl
Poeldijkse Ruiter Vereniging www.poeldijkseruitervereniging.nl
Pony & Ruiterclub Westland www.prcwestland.nl
Paarden Sport Vereniging Westland www.psvwestland.nl

Vereniging Aanspanning ‘t Westland www.aanspanning-het-westland.nl

Manege Noordland | 's-Gravenzande www.manegenoordland.nl
Manege El-Sham | Monster www.manege-el-sham.nl

Vissen
Westlandse Aquariumvereniging www.azolla.nl
Aquariumvereniging de Schuttervis www.deschuttervis.nl

Sportvisserijbelangen Delfland www.svbdelfland.nl
Visclub 't Voertje | Schipluiden visclubtvoertje.jouwweb.nl

Vogels
Vogels in het Westland www.vogelsinhetwestland.nl
Westlandse Vogelvrienden www.westlandsevogelvrienden.nl
Vogelvereniging De Edelzanger | Monster www.edelzanger.net
De Liervogel www.deliervogel.nl
Haagse Vogelbescherming www.haagsevogels.nl

Duiven
Fondclub De Glazen Stad www.fondclubdeglazenstad.nl
Afdeling 12 De Kuststrook www.dekuststrook.nl
Fondclub Samenspel Noord- en Zuid-Holland www.snzh.nl

Combinatie Burger - Starre - van Bergen | 's-Gravenzande home.kabelfoon.nl/~pepsi
de Eendracht Maasdijk www.deeendrachtmaasdijk.nl
PV De Reisduif | Naaldwijk www.pvdereisduifnaaldwijk.nl
PV Gevleugelde Vrienden Poeldijk www.gevleugeldevriendenpoeldijk.nl

Overige
Kleindierenvereniging Westland www.kdvwestland.nl
Alpaca Westland www.alpacawestland.nl


•• 41 websites | laatste wijziging: 07 mrt 2016 | laatste linkcontrole: 07 mrt 2016 ••